III Congrés Internacional de Sociologia

Sobre el Congrés

Les transformacions que experimenta la societat valenciana són una metàfora de les transformacions globals. La dialèctica entre actituds sociopolítiques cada cop més antagòniques, en què van prenent protagosnisme opcions que qüestionen consensos democràtics; l'exacerbació del desequilibri territorial que té conseqüències d'ordre ambiental i en l'àmbit dels drets de ciutadania; la tensió entre models productius com la indústria i el turisme amb els drets socials, ambientals i d'altres com el de l'habitatge; la reacció contra els avenços en les expressions de gènere i sexuals, el dinamisme i protagonisme dels moviments socials i, és clar, els conflictes lingüístics i culturals, s'afegeixen, al nostre territori de manera especial, a les tensions geopolítiques en el pla estatal i global.

L´estudi del nostre territori, tan divers com és i en una posició tan estratègica com està, representa un bon exercici d´estudi del context global. I la sociologia emergeix com a font referencial de coneixement de la realitat valenciana i mundial.

El III Congrés de Sociologia de l'AVS recull aquesta vocació internacional i hi té doble intenció. D'una banda, evidenciar la qualitat del coneixement de la realitat social generat per la disciplina sociològica –valenciana–, i de l'altra, reivindicar el paper actiu de la sociologia com a instrument de transformació social. La sociologia és un coneixement que pot proporcionar, com cap altra disciplina, eines a les comunitats que contribuïsquen al seu empoderament.

Es tracta, per tant, de reivindicar una manera de conèixer la realitat, activa i activista, que és capaç de baixar al carrer i participar-hi, contribuint a construir una societat millor.

IDIOMES PER A COMUNICACIONS: valencià, castellano, english

Dates d'interès

Data límit Descripció
Fins al 30/09/2024 Registre i enviament de resums
Fins al 30/10/2024 Acceptació de resums
11/12/2024 Últim dia per a l'enviament de la Síntesi Ampliada i de la documentació necessària per participar al Sistema de Premis de TFG i TFM
17/12/2024 Últim dia per al pagament d'inscripcions de ponents
20/12/2024 Enviament de programa provisional
09/01/2025 Programa definitiu
23, 24 i 25 de gener de 2025 Celebració del Congrés

Procés d'inscripció

Notes aclaridores

  • Les persones que estiguen aturades o siguen estudiants han d'enviar el justificant d'aquesta situació a tesoreria@avs-sociologia.com
  • Els qui participen com a ponents s'han d'inscriure en els terminis indicats al quadre anterior.
  • El màxim de contribucions com a primer/a ponent és de 2.
  • Els qui hi participen com a assistents podran inscriure's en qualsevol moment, abans de la celebració del Congrés.
  • Per obtindre els certificats corresponents, cal estar inscrit/a i al corrent de pagament de la quota.
  • La inscripció com a ponent dóna dret a la publicació dels resums al Llibre d'Actes del III Congrés de Sociologia de l'AVS.
  • La inscripció com a ponent dóna dret a participar a totes les activitats, tallers i simposis organitzats en el marc del Congrés.

Cuotas

Modalitat Fins al 25/11/2024 A partir del 25/11/2024
Estudiants de Grau o Màster afiliats a l'AVS el 2024 gratuïta gratuïta
General 110€ 130€
Persones vinculades al COLPOLSOC-CV 77€ 91€
Persones afiliades a l'AVS i doctorands/es 50€ 70€
Altres estudiants i persones aturades 35€ 35€

Registre i inscripcions

  • Disponible properament